lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

Do pobrania

Ważne terminy

Kontakt

Klasa ratownictwa medycznego -

Sugerowane rozszerzenia: biologia, chemia, fizyka

Klasa dla kandydatów, którzy chcą zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Dodatkowym przedmiotem są „Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej”. Uczeń ma możliwość ukończenia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanego przez PCK i otrzymania Certyfikatu Krajowego Biura Akredytacji First Aid Certification Centre of London w Polsce. Klasa ratownictwa medycznego przygotowuje do studiów na kierunkach:

ratownictwo medyczne, fizjoterapia, farmacja, weterynaria, biotechnologia, medycyna.