lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

Do pobrania

Ważne terminy

Kontakt

KLASA MATEMATYCZNA

Sugerowane rozszerzenia: matematyka, fizyka, chemia

  zwiększona liczba godzin matematyki

¨ przedmiot realizowany dodatkowo: „Fizyka i chemia wokół nas”

¨ ćwiczenia praktyczne w formie eksperymentów naukowych

¨ rozwój logicznego i analitycznego myślenia oraz wyobraźni

¨ współpraca z uczelniami wyższymi

 

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

Matematyka, fizyka, astronomia, informatyka, bioinformatyka i biologia systemów, ekonomia, finanse, inwestycje
i rachunkowość, administracja, energetyka, elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, technologia chemiczna, lotnictwo i kosmonautyka,
mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiskowa, poligrafia, mechatronika, architektura, inżynieria biomedyczna, biotechnologia, energetyka i chemia jądrowa, chemia, ochrona środowiska, geologia, biotechnologia i in.

 

Przygotowanie do pracy w:

branży inżynierskiej, eksperymentalnej, ekonomicznej, ubezpieczeniowej, informatycznej oraz sektorze bankowym i in.