lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

Do pobrania

Ważne terminy

Kontakt

Klasy pedagogiczne

  • Pedagogika wczesnoszkolna
  • Pedagogika resocjalizacyjna

 Klasy pedagogiczne poza kształceniem ogólnym ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki z elementami psychologii i socjologii.

Podstawą funkcjonowania są przedmioty "Pedagogika wczesnoszkolna" oraz "Pedagogika resocjalizacyjna". Uczniowie uczestniczą dodatkowo w zajęciach języka migowego.

Praktyczne zajęcia mają miejsce dzięki POROZUMIENIOM O WSPÓŁPRACY zawartym z:

- Zakładem Karnym w Trzebini

- Przedszkolem Samorządowym nr 3 w Trzebini

Uczniowie tych klas są też organizatorami wielu akcji charytatywnych, środowiskowych i prospołecznych  takich jak: Maraton Pisania Listów w ramach dzialalności szkolnej grupy Amnesty International, Szlachetna paczka - szlachetny gest - akcji organizowanej przy współpracy z Zakładem Karnym w Trzebini oraz Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, akcji wspierających osoby potrzebujące, chore, schroniska dla zwierząt i in.

Przygotowanie do pracy w:

szkołach, przedszkolach i żłobkach, domach opieki społecznej, domach dziecka, zakładach karnych, policji, ośrodkach socjoterapeutycznych

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

Resocjalizacja, Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna, specjalna, Psychologia,  Animacja kultury, Praca socjalna, Socjologia, Politologia  

Uczniowie pełnoletni mają możliwość ukończenia kursu wychowawców kolonijnych oraz kursu animatora czasu wolnego.

Nauka w liceum jest calkowicie bezpłatna!