lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

Do pobrania

Ważne terminy

Kontakt

KLASA DZIENNIKARSKA

Sugerowane rozszerzenia: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

¨ przedmiot realizowany dodatkowo: „Podstawy wiedzy dziennikarskiej i medioznawczej”

¨ poznanie specyfiki pracy dziennikarza telewizyjnego, radiowego i prasowego

¨ redagowanie szkolnej gazetki „What’s up?”

¨ warsztaty dziennikarskie, filmowe i fotograficzne

¨ trening umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

Na mocy porozumienia patronat nad klasą sprawuje Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej PRZEŁOM

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska i angielska, prawo, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe, kulturoznawstwo, logopedia, public realations, socjologia, filozofia i in.

Przygotowanie do pracy w:

agencjach prasowych, radio, telewizji, szeroko rozumianym biznesie i in.